تاریخ

  • 24

  • 27

  • 32

  • 47

  • 66

  • 26


64,000,000.00 دلار5 هماهنگی + 1 بونوس
1,000,000.00 دلار5 هماهنگی
50,000.00 دلار4 هماهنگی + 1 بونوس
100.00 دلار3 هماهنگی + 1 بونوس
100.00 دلار4 هماهنگی
7.00 دلار2 هماهنگی + 1 بونوس
7.00 دلار3 هماهنگی
4.00 دلار1 بونوس
4.00 دلار1 هماهنگی + 1 بونوس

US Powerball
بلیط خود را آنلاین با انتخاب پنج شماره اصلی (1-69)، و یک شماره پاوربال انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری پاوربال هر دوشنبه ، چهارشنبه و جمعه ساعت 04:00 به وقت 'گرینویچ و ساعت 07:30 صبح روز بعد به وقت ایران برگزار خواهد شد. وبسایت رسمی

  • قیمت بلیط : 3 دلار
  • تعداد اعداد بلیط :5 عدد
  • تعداد اعداد بونوس :1 عدد

جایزه بزرگ

91 میلیون دلار