تاریخ

  • 1

  • 3

  • 15

  • 16

  • 20

  • 21

  • 9


30,000,000.00 یورو6 هماهنگی + -1 بونوس
2,000,000.00 یورو6 هماهنگی
82,300.00 یورو5 هماهنگی + 1 بونوس
3,473.00 یورو5 هماهنگی
85.00 یورو4 هماهنگی + 1 بونوس
84.00 یورو4 هماهنگی
9.00 یورو3 هماهنگی + 1 بونوس
9.00 یورو3 هماهنگی + 1 بونوس
8.00 یورو3 هماهنگی
1.00 یورو1 بونوس

La Primitiva
بلیط خود را آنلاین با انتخاب شش شماره اصلی (1-49)و یک عدد بونوس (1-10) انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری لا پریمیتیوا هر جمعه و یکشنبه ساعت 24:00 به وقت اسپانیا و ساعت 3:00 بامدادروز بعد به وقت ایران برگزار خواهد شد. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 4 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد. وبسایت رسمی

  • قیمت بلیط : 2.5 یورو
  • تعداد اعداد بلیط :6 عدد
  • تعداد اعداد بونوس :1 عدد

جایزه بزرگ

30 میلیون یورو